Najčastejšie otázky o PZP: Odpovede na všetky vaše poistené záhady

Povinné zmluvné poistenie (PZP) alebo aj zákonné poistenie je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník vozidla. Pretože sa jedná o povinné poistenie, mnohí vodiči majú otázky týkajúce sa PZP. V tomto článku sme zhromaždili najčastejšie otázky a odpovede, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť PZP a jeho dôležitosť.

1. Čo je PZP a na čo slúži?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré chráni vodičov pred finančnými nákladmi spôsobenými nehodami, pri ktorých vznikne škoda na majetku alebo zdraví iných osôb. PZP pokrýva náklady na odškodnenie za škody spôsobené tretím stranám, ale nezahŕňa škody na vlastnom vozidle alebo zranenia vodiča.

2. Prečo je PZP povinné?

PZP je povinné, aby sa zabezpečilo, že všetci vodiči majú minimálne poistenie, ktoré pokryje škody spôsobené iným osobám v prípade nehody. Tým sa znižuje riziko, že obete nehôd budú musieť znášať náklady na opravy alebo liečbu samy.

3. Ako získam PZP?

PZP môžete získať od poisťovne, ktorá ponúka toto poistenie. Proces získania PZP zahŕňa:

 • Vyplnenie žiadosti o PZP
 • Poskytnutie potrebných údajov o vozidle a vodičovi
 • Uzatvorenie zmluvy s poisťovňou
 • Úhrada poistnej sumy

4. Ako sa vypočítava výška PZP?

Výška PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú:

 • Typ vozidla (osobné, nákladné, motocykel, atď.)
 • Výkon motora (kW alebo koní)
 • Vek a skúsenosti vodiča
 • Miesto bydliska vodiča
 • Historický záznam o škodách a nehodách vodiča

5. Čo sa stane, ak nemám PZP?

Ak nemáte PZP a spôsobíte nehodu, budete musieť znášať náklady na škody spôsobené iným osobám zo svojho vlastného vrecka. Okrem toho môžete čeliť pokutám a sankciám za jazdu bez PZP, ktoré môžu zahŕňať pokuty, zrušenie registračného čísla vozidla a zákaz jazdy. V niektorých prípadoch môžete čeliť aj trestným stíhaniam.

6. Ako môžem zmeniť svoje PZP?

Ak chcete zmeniť svoje PZP, môžete postupovať nasledovne:

 • Zrušte súčasnú zmluvu o PZP podľa podmienok uvedených v zmluve
 • Porovnajte ponuky iných poisťovní a vyberte si nové PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám
 • Uzatvorte novú zmluvu o PZP s novou poisťovňou a uhradte poistné

7. Ako môžem ušetriť na PZP?

Ušetriť na PZP môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 • Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si najvýhodnejšie PZP
 • Navýšte poistnú sumu na dobrovoľné zmluvné poistenie (KASKO), ktoré pokryje škody na vlastnom vozidle a znižte tak náklady na PZP
 • Využívajte zľavy, ktoré poisťovne ponúkajú, ako napríklad zľavy pre bezpečného vodiča alebo zľavy pre skupiny
 • Zvážte kombináciu PZP s inými poisteniami (napr. poistenie bývania), čo môže priniesť dodatočné zľavy

8. Môže mi poisťovňa odmietnuť poskytnúť PZP?

Poisťovne majú právo odmietnuť poskytnúť PZP v niektorých prípadoch, napríklad ak:

 • Máte záznam o veľkom počte nehôd alebo škôd
 • Máte záznam o podvode alebo nekalých praktikách súvisiacich s poistením
 • Vaše vozidlo nespĺňa technické požiadavky alebo bezpečnostné normy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou jazdy na cestách, ktorá chráni vodičov pred finančnými nákladmi spôsobenými nehodami. Dúfame, že tento článok vám pomohol pri zodpovedaní otázok ohľadom zákonného poistenia.

Registračný poplatok za prihlásenie auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Registračný poplatok za prihlásenie auta je povinný poplatok, ktorý musíte uhradiť pri registrácii vášho vozidla v evidencii vozidiel. Tento poplatok sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je typ vozidla, emisie CO2, výkon motora či vek vozidla. V tomto článku sa dozviete viac o tom, čo zahŕňa tento poplatok, kedy ho musíte zaplatiť a ako ho môžete uhradiť.

Čo zahŕňa registračný poplatok za prihlásenie auta?

Registračný poplatok za prihlásenie auta zahŕňa nasledovné:

 • Povinný poplatok za registráciu vozidla v evidencii vozidiel
 • Poplatok za vydanie registračného dokladu a evidenčného čísla vozidla
 • Správne poplatky súvisiace s kontrolou technického stavu vozidla (ak je to potrebné)

Kedy musíte zaplatiť registračný poplatok?

Registračný poplatok je potrebné uhradiť pri nasledujúcich príležitostiach:

 • Pri prvom prihlásení nového vozidla
 • Pri zmene vlastníka vozidla (kúpa, predaj, darovanie)
 • Pri dovoze vozidla zo zahraničia a jeho registrácii v krajine
 • Pri zmenách technických údajov vozidla, ktoré si vyžadujú nový registračný doklad

Ako sa vypočítava výška registračného poplatku?

Výška registračného poplatku závisí od viacerých faktorov, ako sú:

 • Typ vozidla (osobné, nákladné, motocykel, príves, atď.)
 • Emisie CO2 vozidla
 • Výkon motora (kW alebo koní)
 • Vek vozidla
 • Počet miest na sedenie
 • Účel vozidla (súkromný, komerčný)

Ako môžete uhradiť registračný poplatok?

Registračný poplatok môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi:

 • Hotovostne pri podaní žiadosti o registráciu vozidla na príslušnom úrade
 • Platbou kartou, ak to úrad umožňuje
 • Prevodom na účet príslušného úradu
 • Poštovou poukážkou

Ako získať informácie o výške registračného poplatku?

Ak chcete získať informácie o výške registračného poplatku za prihlásenie vášho vozidla, môžete postupovať nasledovne:

 • Navštívte webovú stránku príslušného úradu alebo ministerstva dopravy, kde by mali byť k dispozícii informácie a kalkulačka pre výpočet poplatku
 • Kontaktujte príslušný úrad telefonicky alebo e-mailom a požiadajte o informácie týkajúce sa registračného poplatku pre vaše vozidlo
 • Môžete sa tiež informovať u predajcu vozidla, ktorý vám môže poskytnúť odhad registračného poplatku

Ako získať oslobodenie od registračného poplatku?

V niektorých prípadoch môžete byť oslobodení od uhradenia registračného poplatku. Najčastejšie prípady oslobodenia zahŕňajú:

 • Vozidlá pre zdravotne postihnutých osôb
 • Historické vozidlá
 • Elektrické vozidlá alebo vozidlá s nízkymi emisiami CO2
 • Vozidlá používané pre humanitárne účely

Každá krajina má svoje vlastné pravidlá a kritériá pre oslobodenie od registračného poplatku, preto sa informujte na príslušnom úrade o možnostiach, ktoré sa vzťahujú na vaše vozidlo.

Registračný poplatok za prihlásenie auta je povinný poplatok, ktorý musia vodiči uhradiť pri registrácii svojho vozidla. Výška poplatku závisí od rôznych faktorov, ako sú typ vozidla, emisie CO2, výkon motora a vek vozidla. Poplatok môže byť uhradený rôznymi spôsobmi a niektoré skupiny ľudí môžu byť oslobodené od jeho uhradenia. Pred registráciou vozidla sa informujte o výške registračného poplatku a prípadných možnostiach oslobodenia.

GAP poistenie: Ako chrániť svoje investície do vozidla

Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla sa často stretávame s pojmom GAP poistenie. Pre mnohých ľudí je to nový termín, a preto je dôležité vedieť, čo GAP poistenie znamená a akú ochranu poskytuje. V tomto článku sa dozviete viac o tom, čo je GAP poistenie, pre koho je určené, aké sú jeho výhody a ako si ho môžete zaobstarať.

Čo je GAP poistenie?

GAP poistenie (Guaranteed Asset Protection) je špeciálny druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu v prípade, že vaše vozidlo je odcudzené alebo úplne zničené. Hlavným cieľom GAP poistenia je pokryť rozdiel medzi aktuálnou trhovou hodnotou vozidla a zostatkom úveru alebo leasingu, ktorý ste naň získali.

Pre koho je GAP poistenie určené?

GAP poistenie je vhodné pre vodičov, ktorí:

 • Kúpili vozidlo na úver alebo leasing
 • Vlastnia vozidlo s rýchlym poklesom hodnoty
 • Prejazdia veľký počet kilometrov za rok
 • Nemajú dostatočné finančné prostriedky na pokrytie rozdielu medzi zostatkom úveru a trhovou hodnotou vozidla v prípade škody

Ako funguje GAP poistenie?

Predstavme si nasledujúci príklad: Kúpili ste si nové auto za 20 000 eur na úver. Po roku jazdenia sa jeho trhová hodnota znížila na 15 000 eur. V prípade, že by vám vozidlo bolo odcudzené alebo úplne zničené, štandardné poistenie by pokrylo iba trhovú hodnotu vozidla, teda 15 000 eur. Zostávajúcich 5 000 eur by ste museli uhradiť sami. GAP poistenie by vám v tomto prípade pokrylo tento rozdiel.

Výhody GAP poistenia

 • Finančná ochrana: GAP poistenie vám poskytuje finančnú ochranu v prípade zničenia alebo odcudzenia vozidla.
 • Pokojná myseľ: S GAP poistením môžete mať istotu, že nebudete musieť uhradiť vysoké náklady v prípade škody na vozidle.
 • Flexibilita: Mnohé GAP poistenia ponúkajú rôzne úrovne krytia a obdobia platnosti, čo vám umožňuje prispôsobiť poistenie svojim potrebám a finančným možnostiam.

Ako si zaobstarať GAP poistenie?

Ak sa rozhodnete pre GAP poistenie, postupujte nasledovne:

 1. Porovnajte ponuky: Vykonajte prieskum trhu a porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Zohľadnite cenu, krytie a podmienky poistenia.
 2. Zohľadnite svoje potreby: Uvažujte nad tým, akú úroveň krytia potrebujete a aký dlhý čas chcete, aby poistenie platilo. Môžete si vybrať medzi krátkodobým a dlhodobým GAP poistením.
 3. Využite zľavy: Skúmajte dostupné zľavy a výhody, ktoré môžu znížiť cenu vášho GAP poistenia. Napríklad, niektoré poisťovne poskytujú zľavy, ak máte už iné poistenie u nich.
 4. Preštudujte zmluvu: Pred podpisom zmluvy si dôkladne preštudujte podmienky GAP poistenia. Zistite, či sú pre vás prijateľné a či vám poskytnú dostatočnú ochranu.

GAP poistenie je užitočným nástrojom na ochranu vašich investícií do vozidla, najmä ak ste si ho kúpili na úver alebo leasing. Pomáha pokryť rozdiel medzi trhovou hodnotou vozidla a zostatkom úveru v prípade škody, čím vám ušetrí finančné prostriedky a poskytne pokojnú myseľ. Pri výbere GAP poistenia zohľadnite svoje potreby, možnosti zľavy a podmienky poistenia.

Povinné zmluvné poistenie pre dôchodcov: Ako si vybrať to pravé PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené vodičom v prípade nehody. Pre dôchodcov, ktorí naďalej využívajú svoje vozidlá, je dôležité mať správne PZP. Tento článok sa zameriava na to, ako si vybrať vhodné PZP pre dôchodcov, na čo by mali dávať pozor a aké sú možnosti zľavy.

Dôležitosť PZP pre dôchodcov

PZP je nevyhnutné pre všetkých vodičov, vrátane dôchodcov, aby mohli jazdiť na verejných cestách. Dôchodcovia by mali venovať osobitnú pozornosť výberu PZP, pretože s vekom môže narastať riziko nehôd. Správne PZP pomáha chrániť ich financie a zabezpečiť pokojnú jazdu.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Cena PZP závisí od niekoľkých faktorov, ako sú:

 • Vek vodiča
 • Typ vozidla
 • Miesto bydliska
 • Počet prejdených kilometrov za rok
 • História poisťovacích udalostí

Možnosti zľavy na PZP pre dôchodcov

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre dôchodcov na základe ich veku alebo histórie bez nehôd. Dôležité je porovnať ponuky rôznych poisťovní a vybrať si tú najvýhodnejšiu. Zvážiť môžete aj nasledovné zľavy:

Ako si vybrať správne PZP pre dôchodcov

Pri výbere PZP pre dôchodcov by ste mali zohľadniť niekoľko kritérií:

 1. Porovnajte ceny: Využite online porovnávače alebo sa poraďte s odborníkom na poistenie, aby ste získali prehľad o cenách a ponukách rôznych poisťovní. Nájdete tak zákonné poistenie online.
 2. Zohľadnite svoje potreby: Uvažujte nad tým, aké krytie potrebujete a aký typ poistenia je pre vás najvhodnejší. Napríklad, ak máte staršie auto s nízkou hodnotou, možno nepotrebujete komplexné kasko poistenie.
 3. Využite zľavy: Skúmajte dostupné zľavy a výhody, ktoré môžu znížiť cenu vášho PZP. Ako dôchodca môžete byť oprávnený na špeciálne zľavy a bonusy, takže sa uistite, že ich využijete.
 4. Skontrolujte podmienky: Preštudujte si podmienky poistenia a zistite, či sú pre vás prijateľné. Dávajte pozor na obmedzenia, výluky alebo prípadné sankcie za nedodržanie podmienok.

Zmena PZP a zrušenie zmluvy

Ak nájdete lepšiu ponuku alebo ste nespokojní so svojím súčasným PZP, môžete zmluvu zmeniť alebo zrušiť. Pri zmene PZP je dôležité zohľadniť lehoty na zrušenie zmluvy a uplatnenie nového PZP. Pri zrušení zmluvy je potrebné dodržať výpovednú lehotu a oznámiť zrušenie písomne svojej poisťovni.

Pre dôchodcov je dôležité mať vhodné PZP, ktoré pokrýva ich špecifické potreby a zabezpečuje pokojnú jazdu. Pri výbere PZP by ste mali zohľadniť cenu, dostupné zľavy, krytie a podmienky poistenia. Nezabudnite pravidelne sledovať ponuky poisťovní, aby ste získali najlepšie možné PZP pre vaše potreby.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel: Prečo je dôležité a ako si vybrať správnu poisťovňu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého, kto vlastní motorové vozidlo, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. Toto poistenie zabezpečuje finančnú ochranu v prípade dopravných nehôd a je povinnou súčasťou vlastníctva vozidla. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je PZP pre motocykel dôležité a ako si vybrať tú správnu poisťovňu.

Dôvody na získanie PZP pre motocykel

PZP pre motocykel je dôležité z nasledujúcich dôvodov:

 1. Povinnosť podľa zákona: PZP je povinné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. Ak nemáte platné PZP, môžete čeliť pokute alebo dokonca zhabaniu vozidla.
 2. Finančná ochrana: PZP poskytuje finančnú ochranu v prípade dopravných nehôd, ktoré spôsobíte. Kryje škody spôsobené na zdraví alebo majetku iných osôb.
 3. Ochrana tretích strán: PZP chráni tretie strany v prípade, že im spôsobíte škodu počas jazdy na vašom motocykli, motorke alebo skútri.

Ako si vybrať správnu poisťovňu pre PZP pre motocykel

Pri výbere poisťovne pre PZP pre motocykel zohľadnite nasledujúce faktory:

 1. Porovnajte ceny: Ceny PZP sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Porovnajte ich ponuky a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim finančným možnostiam. Nájdite si najlacnejšie zákonné poistenie.
 2. Zákaznícky servis: Zistite, aké skúsenosti majú iní zákazníci s poisťovňou. Je dôležité, aby poisťovňa mala dobrú povest a rýchlo a efektívne riešila škodové udalosti.
 3. Zľavy a bonusy: Skontrolujte, či poisťovňa ponúka zľavy alebo bonusy pre svojich zákazníkov. Napríklad môžete získať zľavu za beznehodový priebeh poistenia alebo kombináciu PZP s inými druhmi poistenia, ako je havarijné poistenie.
 4. Zmluvné podmienky a výluky: Preštudujte zmluvné podmienky a zistite, aké sú výluky z poistenia. Niektoré poisťovne môžu mať obmedzenia v prípade určitých situácií, napríklad ak bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo drog. Vyberte poisťovňu, ktorá poskytuje jasnú a transparentnú zmluvu s podmienkami, ktoré vyhovujú vašim potrebám.
 5. Flexibilita a prispôsobivosť: Zvážte, či poisťovňa ponúka možnosť prispôsobiť PZP podľa vašich individuálnych potrieb. Napríklad, možnosť zvoliť si rôzne úrovne krytia alebo pridať ďalšie krytie, ako napríklad asistenčné služby.

Povinné poistenie pre motocykel je nevyhnutné pre každého majiteľa motocykla, motorky alebo skútra. Poskytuje finančnú ochranu v prípade dopravných nehôd a chráni tretie strany pred škodami, ktoré môžete spôsobiť. Pri výbere poisťovne pre PZP pre motocykel je dôležité porovnať ceny, zákaznícky servis, zľavy a bonusy, zmluvné podmienky a výluky, ako aj flexibilitu a prispôsobivosť ponúkaných produktov.

Urobte informované rozhodnutie pri výbere PZP pre motocykel a zabezpečte tak finančnú ochranu pre seba a iných účastníkov cestnej premávky.

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a ako si vybrať to správne

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou plánovania každej dovolenky alebo služobnej cesty. Poskytuje finančnú ochranu v prípade neočakávaných udalostí, ako sú zdravotné problémy, zrušenie alebo oneskorenie letu, straty batožiny či iné nepredvídateľné situácie. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali zvážiť cestovné poistenie a ako si vybrať to správne.

Dôvody na získanie cestovného poistenia

Cestovné poistenie môže byť prospešné z nasledujúcich dôvodov:

 1. Zdravotné výdavky: Lekárska starostlivosť v zahraničí môže byť veľmi nákladná. Cestovné poistenie kryje náklady na lekársku pomoc, lieky alebo hospitalizáciu v prípade úrazu alebo choroby počas cesty.
 2. Zrušenie alebo oneskorenie letu: Cestovné poistenie môže poskytnúť kompenzáciu za zrušenie alebo oneskorenie letu, čo môže zmierniť finančné straty spojené s týmito neočakávanými udalosťami.
 3. Strata batožiny alebo dokladov: Cestovné poistenie môže pomôcť pokryť náklady spojené so stratou batožiny, cenností alebo dokladov počas cesty.
 4. Úraz alebo smrť: V prípade vážneho úrazu alebo smrti poistenca poistenie poskytuje finančné krytie pre jeho rodinu, vrátane pokrytia nákladov na prepravu tela späť do vlasti.

Ako si vybrať správne cestovné poistenie

Pri výbere cestovného poistenia zohľadnite nasledujúce faktory:

 1. Rozsah krytia: Skontrolujte, čo presne kryje cestovné poistenie a či zahŕňa všetky potrebné aspekty, ako napríklad zdravotné výdavky, zrušenie alebo oneskorenie letu, stratu batožiny či úraz alebo smrť.
 2. Cenová ponuka: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Dávajte si pozor na príliš nízke ceny, pretože môžu znamenať obmedzené krytie alebo výluky.
 3. Dôveryhodnosť a hodnotenia: Zistite, aké skúsenosti majú iní zákazníci s poisťovňou. Je dôležité, aby poisťovňa mala dobrú povest a rýchlo a efektívne riešila škodové udalosti.
 4. Zmluvné podmienky a výluky: Preštudujte zmluvné podmienky a zistite, aké sú výluky z poistenia. Niektoré poisťovne môžu mať obmedzenia v prípade určitých aktivít, ako napríklad športy s vyšším rizikom, alebo pre osoby s chronickými ochoreniami.
 5. Prispôsobiteľnosť: Zvážte, či poisťovňa ponúka možnosť prispôsobiť cestovné poistenie podľa vašich individuálnych potrieb. Napríklad, možnosť zvoliť si rozsah krytia alebo pridať špeciálne doplnky, ako napríklad poistenie športových zariadení.
 6. Dĺžka a územná platnosť: Uistite sa, že cestovné poistenie pokrýva celú dobu vášho pobytu v zahraničí a platí pre všetky krajiny, ktoré plánujete navštíviť.

Cestovné poistenie je dôležitým nástrojom na zabezpečenie finančnej ochrany a pokoj v mysli počas vašich ciest. Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zohľadniť rozsah krytia, cenu, dôveryhodnosť a hodnotenia poisťovne, zmluvné podmienky a výluky, prispôsobiteľnosť a územnú platnosť poistenia.

Urobte informované rozhodnutie pri výbere cestovného poistenia a zabezpečte tak finančnú ochranu pre seba a svoju rodinu v prípade neočakávaných udalostí počas vašich ciest.

Havarijné poistenie: Prečo ho zvážiť a ako si vybrať tú správnu poisťovňu

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré poskytuje finančnú ochranu pre váš motorový vozový park v prípade nehôd, krádeže, požiaru alebo iných nepredvídateľných udalostí. Hoci havarijné poistenie nie je povinné ako PZP, mnohí vlastníci vozidiel ho považujú za dôležitú súčasť finančnej ochrany. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie a ako si vybrať tú správnu poisťovňu.

Dôvody na získanie havarijného poistenia

Havarijné poistenie môže byť prospešné z nasledujúcich dôvodov:

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu pre váš motorový vozový park v prípade nehôd, krádeže, požiaru alebo iných nepredvídateľných udalostí.
 2. Pokoj v mysli: S havarijným poistením môžete jazdiť s väčším pokojom, vediac, že vaše vozidlo je chránené aj v prípade neočakávaných udalostí.
 3. Škody na vlastnom vozidle: Na rozdiel od PZP, ktoré kryje škody spôsobené na zdraví alebo majetku iných osôb, havarijné poistenie kryje aj škody na vašom vlastnom vozidle.

Ako si vybrať správnu poisťovňu pre havarijné poistenie

Pri výbere poisťovne pre havarijné poistenie zohľadnite nasledujúce faktory:

 1. Porovnajte ceny a pokrytie: Výška poistného a rozsah krytia sa môžu líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Porovnajte ich ponuky a vyberte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.
 2. Zákaznícky servis: Zistite, aké skúsenosti majú iní zákazníci s poisťovňou. Je dôležité, aby poisťovňa mala dobrú povest a rýchlo a efektívne riešila škodové udalosti.
 3. Zľavy a bonusy: Skontrolujte, či poisťovňa ponúka nejaké zľavy alebo bonusy pre svojich zákazníkov. Napríklad môžete získať zľavu pri kombinácii havarijného poistenia s inými druhmi poistenia, ako je PZP alebo poistenie bývania.
 4. Zmluvné podmienky a výluky: Preštudujte zmluvné podmienky a zistite, aké sú výluky z poistenia. Niektoré poisťovne môžu mať obmedzenia v prípade určitých udalostí alebo situácií, napríklad ak bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo drog. Vyberte poisťovňu, ktorá poskytuje jasnú a transparentnú zmluvu s podmienkami, ktoré vyhovujú vašim potrebám.
 5. Flexibilita a prispôsobivosť: Zvážte, či poisťovňa ponúka možnosť prispôsobiť havarijné poistenie podľa vašich individuálnych potrieb. Napríklad, možnosť zvoliť si výšku spoluúčasti alebo pridať ďalšie krytie, ako napríklad asistenčné služby.

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré môže poskytnúť významnú finančnú ochranu a pokoj v mysli pre vlastníkov motorových vozidiel. Pri výbere poisťovne pre havarijné poistenie je dôležité porovnať ceny, rozsah krytia, zákaznícky servis, zľavy a bonusy, zmluvné podmienky a výluky, ako aj flexibilitu a prispôsobivosť ponúkaných produktov.

Urobte informované rozhodnutie pri výbere havarijného poistenia a zabezpečte tak finančnú ochranu pre vaše vozidlo v prípade neočakávaných udalostí.

Zmena PZP: Ako prejsť na inú poisťovňu a čo je potrebné zvážiť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Z času na čas sa môže vlastník rozhodnúť pre zmenu poisťovne, ktorá mu poskytuje zákonné poistenie, či už z dôvodu lepších podmienok alebo kvôli neuspokojivej skúsenosti so súčasnou poisťovňou. V tomto článku sa pozrieme na postup pri zmene PZP a dôležité aspekty, ktoré by ste mali zvážiť.

Dôvody na zmenu PZP

Nasledujúce dôvody môžu motivovať vás na zmenu PZP:

 1. Lepšie podmienky v inej poisťovni
 2. Nižšia cena poistného
 3. Lepší zákaznícky servis
 4. Zľavy a bonusy ponúkané inými poisťovňami
 5. Neuspokojivá skúsenosť s riešením škôd

Ako zmeniť PZP

Ak sa rozhodnete pre zmenu PZP, postupujte nasledovne:

 1. Porovnanie ponúk: Skôr než podáte výpoveď PZP v súčasnej poisťovni, porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Zistite, ktorá poisťovňa ponúka lepšie podmienky, ceny alebo zľavy.
 2. Uzatvorenie novej zmluvy: Uzatvorte novú zmluvu o PZP v inej poisťovni. Uistite sa, že nová zmluva začína platiť skôr, než sa zruší pôvodná, aby ste nemali vozidlo nepoistené.
 3. Výpoveď PZP v súčasnej poisťovni: Po uzatvorení novej zmluvy podajte písomnú výpoveď PZP v súčasnej poisťovni. Dodržte výpovednú lehotu a postup, ako sme opísali v predchádzajúcom článku.
 4. Informovanie o zmene: Po úspešnom uzatvorení novej PZP zmluvy a zrušení pôvodnej, nezabudnite informovať príslušné orgány (napr. dopravný inšpektorát) o zmene poisťovne.

Čo zvážiť pri zmene PZP

Predtým, než sa rozhodnete zmeniť PZP, zvážte nasledujúce aspekty:

 1. Porovnajte služby: Pri zmene PZP je dôležité nielen porovnať ceny, ale aj kvalitu služieb, ktoré poisťovne ponúkajú. Zistite, ako rýchlo a efektívne riešia škodové udalosti, aké sú skúsenosti iných zákazníkov a aký je ich zákaznícky servis.
 2. Zľavy a bonusy: Pri zmene PZP sa oplatí preskúmať, aké zľavy a bonusy ponúkajú jednotlivé poisťovne. Napríklad niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pri uzatvorení PZP online alebo pri kombinácii viacerých druhov poistenia.
 3. Prínosy pre verných zákazníkov: Pred zmene PZP zvážte, či vám súčasná poisťovňa ponúka nejaké výhody, ktoré by ste stratili pri zmene. Napríklad mnohé poisťovne poskytujú bonusy za bezškodový priebeh poistenia, ktoré by ste mohli stratiť pri zmene poisťovne.
 4. Zmluvné podmienky: Skontrolujte zmluvné podmienky novej PZP zmluvy a porovnajte ich so súčasnou zmluvou. Uistite sa, že nová zmluva poskytuje rovnakú alebo lepšiu úroveň ochrany a že ste si vedomí všetkých povinností a obmedzení.

Zmena PZP môže priniesť lepšie podmienky, nižšie ceny alebo zlepšenie zákazníckeho servisu. Je dôležité, aby ste pred zmene PZP starostlivo zvážili všetky dostupné možnosti a dôsledky svojho rozhodnutia. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, zohľadnite ich služby, zľavy a bonusy, a uistite sa, že nová PZP zmluva poskytuje adekvátnu ochranu. Pri zmene PZP dodržte výpovedné lehoty a postupy, a nezabudnite informovať príslušné orgány o zmene poisťovne.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla na Slovensku. PZP kryje škody, ktoré môže vodič spôsobiť na zdraví alebo majetku iných osôb. Avšak môže nastať situácia, keď chcete zrušiť alebo zmeniť svoje PZP. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, ako aj postup pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu motivovať vás na výpoveď PZP:

 1. Predaj vozidla
 2. Zmena poisťovne (napríklad ak nájdete najlacnejšie zákonné poistenie online)
 3. Trvalé odstavenie vozidla
 4. Zmena druhu poistenia (napr. z PZP na havarijné)

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď povinného zmluvného poistenia môžete podať nasledovným spôsobom:

 1. Písomne: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Môžete ju zaslať poštou alebo osobne doručiť na pobočku poisťovne. Výpoveď by mala obsahovať vaše meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum a podpis.
 2. Výpovedná lehota: Výpoveď PZP môžete podať najskôr po uplynutí jedného roka od uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je zvyčajne jeden mesiac. To znamená, že PZP sa zruší o mesiac od doručenia výpovede.
 3. Doklady: Pri výpovedi PZP je potrebné predložiť nasledujúce doklady:
  • Technický preukaz vozidla
  • V prípade predaja vozidla – kúpnu zmluvu alebo prenos vlastníctva

Čo sa stane po výpovedi PZP

Po úspešnej výpovedi PZP sa váš zmluvný vzťah s poisťovňou ukončí a prestanete platiť poistné. Ak ste výpoveď podali z dôvodu predaja vozidla, zabezpečte, aby nový vlastník uzatvoril novú PZP zmluvu. V opačnom prípade bude vozidlo nepoistené, čo je v rozpore so zákonom

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

Predtým, než podáte výpoveď PZP, mali by ste mať na pamäti niekoľko dôležitých bodov:

 1. Dvojitá poistka: Ak plánujete zmeniť poisťovňu, uistite sa, že uzatvárate novú zmluvu o PZP skôr, než zrušíte pôvodnú. Týmto krokom sa vyhnete situácii, kedy by ste mali vozidlo aj na krátky čas nepoistené.
 2. Zvýhodnenie v novej poisťovni: Skôr než podáte výpoveď PZP v súčasnej poisťovni, porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Môže sa stať, že pri zmene poisťovne získate lepšie podmienky alebo zľavy. Neprehliadnite možnosť dohody s vašou súčasnou poisťovňou o zlepšení podmienok.
 3. Povinnosť informovať: Ak ste výpoveď PZP podali z dôvodu predaja vozidla, nezabudnite informovať nového vlastníka o povinnosti uzatvoriť novú PZP zmluvu.

Výpoveď PZP je proces, ktorý je potrebné absolvovať v prípade, ak chcete zrušiť alebo zmeniť svoje povinné zmluvné poistenie. Ako sme v tomto článku prebrali, existujú rôzne dôvody, prečo by ste mohli chcieť podať výpoveď, ako aj kroky, ktoré je potrebné dodržať pri podávaní výpovede.

Nezabudnite, že PZP je povinné poistenie pre každé motorové vozidlo na Slovensku a jeho zrušenie by malo byť premysleným rozhodnutím. Pred podaním výpovede sa uistite, že ste preskúmali všetky dostupné možnosti a zvážili dôsledky svojho rozhodnutia.

Najlacnejšie zákonné poistenie online

Najlacnejšie poistenie onlineVždy aktuálnou témou sú povinnosti každého a jedného z nás. Jedna z nich sa týka aj majiteľov motorových či nemotorových vozidiel. Nielen skúsení vodiči, ale aj začiatočníci snáď vedia, že povinné zmluvné poistenie je nielen povinnosť, ale aj ochrana. Pokiaľ podstate tohto zabezpečenia nerozumiete, tento článok vám ujasní všetky nezodpovedané otázky. V prípade, že by ich bolo viac a nenájdete odpoveď na všetko, čo by vás zaujímalo, vám odporučíme iný článok, ktorého odkaz nájdete aj úplne dole. Ukážeme vám ako získať to najlacnejšie zákonné poistenie. Skutočne netreba ísť veľmi ďaleko. Nemusíte sa dokonca ani pohnúť z miesta, kde práve sedíte, pretože všetko si viete vybaviť online.

Na čo slúži PZP?

Pre každého, kto si nie je istý užitočnosťou tejto povinnosti máme dobrú správu. Správu, ktorá vás presvedčí o tom, že vám pomôže v zložitých situáciách. Pochopiteľne máme na mysli také, ktoré sa zväčša udejú na cestách prípadne mimo nich. Zákonné poistenie totiž pokrýva škody, ktoré by ste spôsobili iným vozidlám alebo osobám v nich pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti – ako sa to píše aj tu https://www.minv.sk/?postup-v-pripade-skodovej-udalosti. Teda nevzťahuje sa na škody, ktoré spôsobíte svojmu majetku resp. dopravnému prostriedku alebo sebe.

PZP vie preplatiť malé škody, počnúc poškriabaním laku na inom prostriedku až po veľké dopravné nehody, ktoré môžu zasiahnuť aj zdravie ľudí. Aby mohli byť vami spôsobené škody preplatené, je potrebné sa k činu priznať. Ináč poškodení nemajú nárok na odškodnenie. Vám by sa určite tiež nepáčilo, že ten, kto vám spôsobí škodu, nechá úhradu na vás. Zákon určuje, že každé zákonné poistenie musí pokrývať až miliónové škody. Pri ujmách na zdraví až do 5 miliónov eur a pri tých majetkových až do 1 milióna eur.

Ak si teda predstavíte, že za ročné poistné zaplatíte už od 50 eur (cena sa pohybuje od technického stavu vozidla), je to nič v porovnaní s tým, koľko musí byť poisťovňa schopná uhradiť škôd, ktoré by ste mohli spôsobiť. PZP ako také je hodné aj miliónov eur, no pre to najlepšie pre vás, si urobte online porovnanie pomocou kalkulačky. Porovnáte aj rôzne pripoistenie a asistenčné služby na adrese uzavripzp.

Môžete zabezpečiť aj svoje škody?

Nanešťastie väčšina ponúk poisťovacích spoločností kryje len základ resp. to, čo určuje zákon. Pri poisťovniach Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa to je iné. Tie majú už v rámci svojho základného zákonného poistenia veľmi lákavý bod. Ten kryje aj vás ako majiteľa zmluvy. V Generali si môžete vybrať jedno z havarijných rizík. Pri ostatných dvoch poisťovniach už máte v zmluve zakomponované udalosti ako úraz vodiča, posádky a stratu batožiny. Teda krytie sa nevzťahuje priamo na majetkové škody vzniknuté na danom dopravnom prostriedku.

Výhodou uzatvorenia poistnej zmluvy u týchto spoločností je aj niečo iné. Povinné zmluvné poistenie u nich patrí medzi tie najlepšie, najlacnejšie a najvýhodnejšie na našom trhu, hoci nie je veľmi medializované. Môžete si to overiť veľmi ľahko a to tak, že si urobíte bezplatné online porovnanie ponúk.

Nezáväzný výpočet z online kalkulačky

Volant na vozidleNapriek tomu, že sa hovorí, že to prvé je správne, nemusí to platiť vždy. Tak napríklad určite to neplatí, pri produktoch, za ktoré musíte platiť. To, že rozdiely môžu byť markantné, vám vie dosvedčiť aj jeden špeciálny internetový nástroj. V tomto kontexte hovoríme o kalkulačke online, ktorá vám urobí bezplatné porovnanie ponúk zákonného poistenie a zobrazí vám to najlacnejšie, najlepšie a najvýhodnejšie na trhu. Pochopiteľne bude obsahovať aj nevýhodné ponuky, aby ste mali s čím porovnávať. Cenové rozdiely môžu dosiahnuť až 300 eur, čo je už pomerne vysoká čiastka za rovnaký produkt.

K výsledkom viacerých spoločností sa viete dopracovať veľmi rýchlo a jednoducho. Podstatným je poznať technické údaje o poisťovanom vozidle, ktoré viete vyčítať aj z technického preukazu. Výrazné zľavy môžete získať aj ako majiteľ vozidla. Zákonné poistenie uzatvorené online je už o 10% lacnejšie ako to, ktoré uzatvoríte v kamenných pobočkách. Okrem toho sa k tomu môžu prirátať aj iné zľavy, napr.:

 • ak už dlho jazdíte bez nehody,
 • ak máte deti do 15 rokov,
 • účet v OTP banke…

Samozrejme jednotlivé kritériá nie sú aplikovateľné na všetky poisťovne, každá si určuje zľavy zvlášť. Po vypísaní všetkých potrebných políčok, ktoré bude trvať maximálne 15 minút, formulár odošlete.

Po odoslaní sa vám do niekoľkých sekúnd zobrazí online porovnanie PZP a vy hneď vidíte, ktoré je to najlepšie, najlacnejšie a najvýhodnejšie. O niektorú z ponúk môžete aj priamo požiadať, a to kliknutím na ňu a dopísaním domácej a mailovej adresy.

Potvrdenie do pár minút

Vďaka pokroku vedy a techniky si už viete všetko vybaviť z pohodlia domova. Po odoslaní riadne vypísanej žiadosti vám do niekoľkých sekúnd na mail príde hneď niekoľko dokumentov. Návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného,  ale aj dočasnú zelenú kartu, ktorá je veľmi dôležitá a dokazuje platnosť zákonného poistenia uzatvoreného online. Ak už nemáte platné zabezpečenie a chcete využívať váš prostriedok naplno, nezabudnite si ju vytlačiť a nosiť pri sebe pre prípad jeho kontroly. Čím skôr zaplaťte poistné, aby vám poisťovňa mohla zaslať jej originál a taktiež originál zelenej karty, bez ktorých sa na cestách nezaobídete.

Tisícové pokutovanie

Vzťahuje sa aj na motocykelTo, že zelená karta dokazujú platnosť PZP sme si už povedali. Dôležitou informáciou je aj to, že bez nej sa môžete pripraviť aj o tisíce eur. Na Slovensku, ale aj v zahraničí, slúži ako doklad o uzatvorenom PZP zelená karta. Za jej neprítomnosť alebo neplatnosť hrozí pokuta od policajnej hliadky. A to aj niekoľko stoeurovou sumou. Príslušný úrad tak môže urobiť aj 3 roky po tom, ale zaplatíte až 3 330 eur. Za hranicami zas platnosť zákonného poistenia dokazuje taktiež podľa Uzavripzp zelená karta, bez ktorej vám môžu dať až tisícové pokuty prípadne vám zabavia celé vozidlo. Takže riskovať s týmto sa skutočne neoplatí.

Určite viete, že povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na rôzne motorové a nemotorové vozidlá ako napr.:

 • auto,
 • motocykel,
 • prívesný vozík,
 • dodávka,
 • historické vozidlo atď.

Presný zoznam a znenie toho, na aké prostriedky sa vzťahuje, sa dočítate aj priamo v zákone. Viac o zákonnom poistení vám však prezradí aj tento článok.