Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla na Slovensku. PZP kryje škody, ktoré môže vodič spôsobiť na zdraví alebo majetku iných osôb. Avšak môže nastať situácia, keď chcete zrušiť alebo zmeniť svoje PZP. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, ako aj postup pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, ktoré môžu motivovať vás na výpoveď PZP:

 1. Predaj vozidla
 2. Zmena poisťovne (napríklad ak nájdete najlacnejšie zákonné poistenie online)
 3. Trvalé odstavenie vozidla
 4. Zmena druhu poistenia (napr. z PZP na havarijné)

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď povinného zmluvného poistenia môžete podať nasledovným spôsobom:

 1. Písomne: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Môžete ju zaslať poštou alebo osobne doručiť na pobočku poisťovne. Výpoveď by mala obsahovať vaše meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum a podpis.
 2. Výpovedná lehota: Výpoveď PZP môžete podať najskôr po uplynutí jedného roka od uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je zvyčajne jeden mesiac. To znamená, že PZP sa zruší o mesiac od doručenia výpovede.
 3. Doklady: Pri výpovedi PZP je potrebné predložiť nasledujúce doklady:
  • Technický preukaz vozidla
  • V prípade predaja vozidla – kúpnu zmluvu alebo prenos vlastníctva

Čo sa stane po výpovedi PZP

Po úspešnej výpovedi PZP sa váš zmluvný vzťah s poisťovňou ukončí a prestanete platiť poistné. Ak ste výpoveď podali z dôvodu predaja vozidla, zabezpečte, aby nový vlastník uzatvoril novú PZP zmluvu. V opačnom prípade bude vozidlo nepoistené, čo je v rozpore so zákonom

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

Predtým, než podáte výpoveď PZP, mali by ste mať na pamäti niekoľko dôležitých bodov:

 1. Dvojitá poistka: Ak plánujete zmeniť poisťovňu, uistite sa, že uzatvárate novú zmluvu o PZP skôr, než zrušíte pôvodnú. Týmto krokom sa vyhnete situácii, kedy by ste mali vozidlo aj na krátky čas nepoistené.
 2. Zvýhodnenie v novej poisťovni: Skôr než podáte výpoveď PZP v súčasnej poisťovni, porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Môže sa stať, že pri zmene poisťovne získate lepšie podmienky alebo zľavy. Neprehliadnite možnosť dohody s vašou súčasnou poisťovňou o zlepšení podmienok.
 3. Povinnosť informovať: Ak ste výpoveď PZP podali z dôvodu predaja vozidla, nezabudnite informovať nového vlastníka o povinnosti uzatvoriť novú PZP zmluvu.

Výpoveď PZP je proces, ktorý je potrebné absolvovať v prípade, ak chcete zrušiť alebo zmeniť svoje povinné zmluvné poistenie. Ako sme v tomto článku prebrali, existujú rôzne dôvody, prečo by ste mohli chcieť podať výpoveď, ako aj kroky, ktoré je potrebné dodržať pri podávaní výpovede.

Nezabudnite, že PZP je povinné poistenie pre každé motorové vozidlo na Slovensku a jeho zrušenie by malo byť premysleným rozhodnutím. Pred podaním výpovede sa uistite, že ste preskúmali všetky dostupné možnosti a zvážili dôsledky svojho rozhodnutia.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *